top of page

SUONNO D'AJERE (IT)

Návrat mladé současné generace k neapolským hudebním kořenům

Každý z trojice hudebníků v této skupině pochází z jiného hudebního zázemí - od jazzu, přes popovou či lidovou až po klasickou hudbu. Všichni se však na svých cestách opakovaně setkávali s neapolskou tradiční hudbou, která jim učarovala. Byli jí hluboce fascinováni a dojati.

Proto v roce 2016 vznikl projekt "Suonno d'ajere" - z potřeby poznat a prozkoumat neapolskou vokální hudební historii. Trio se tak pokouší dnešní společnosti předat to nejtypičtější, co v hudbě v Neapoli od poloviny 19. století vzniklo, a to pomocí "krásně jednoduché kombinace zpěvu, mandolíny a kytary". Cílem kapely je obnovit integritu neapolské pěvecké tradice, osvobodit ji od jejího nemoderního obrazu a nabídnout ji veřejnosti novým lákavým způsobem.

Sami svou tvorbu popisují takto: "Náš repertoár je založen na studiu toho, co město Neapol vyprodukovalo ve své hudební historii. Našim záměrem je odhalit méně známé písně a vrátit jim jejich důstojnost a hloubku. Máme současný přístup k hudebnímu výkonu, ale zároveň hrajeme tvorbu pevně zakotvenou v tradici, přísně analyzovanou skrze prameny."

SUONNO D'AJERE VE ZKRATCE

Irene Scarpato - zpěv
Gian Marco Libeccio - kytara
Marcello Smigliante Gentile - mandolína a mandoloncello


bottom of page